Προέγκριση δημοπράτησης για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σύμης

Προέγκριση δημοπράτησης για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σύμης

Σύμη

Το έργο χρηματοδοτείται με 3,9 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: