Προέγκριση δημοπράτησης για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σύμης

Submitted by Αργυροπούλου Λουκία on Wed, 26/08/2020 - 09:43
Ημερομηνία

Σύμη

Το έργο χρηματοδοτείται με 3,9 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και πόρους του ελληνικού δημοσίου.