Προέγκριση δημοπράτησης για τον βρεφονηπιακό σταθμό στα Μάρμαρα Πάρου

Προέγκριση δημοπράτησης για τον βρεφονηπιακό σταθμό στα Μάρμαρα Πάρου

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία