Προέγκριση δημοπράτησης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Φιλώτι Νάξου

Προέγκριση δημοπράτησης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Φιλώτι Νάξου

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία