Προέγκριση δημοπράτησης των ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου της Μυκόνου

Προέγκριση δημοπράτησης των ψηφιακών εφαρμογών για την προβολή του πολιτιστικού κεφαλαίου της Μυκόνου

Μύκονος

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 150 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία