Προέγκριση σύμβασης για ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια των Γυμνασίων Σύρου