Προέγκριση σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Μυκόνου