Προέγκριση σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Θήρας