Προέγκριση σύμβασης για τα δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου Κέας

Προέγκριση σύμβασης για τα δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου Κέας

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με προϋπολογισμό 6,4 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: