Προέγκριση σύμβασης για τη διευθέτηση του ρέματος Ρένη στο Φαληράκι Ρόδου

Προέγκριση σύμβασης για τη διευθέτηση του ρέματος Ρένη στο Φαληράκι Ρόδου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 676 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: