Προέγκριση σύμβασης για την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου Σύρου

Προέγκριση σύμβασης για την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου Σύρου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 706 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία