Προέγκριση σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ίου

Προέγκριση σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ίου

ΔΣ Ίου

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 285 χιλ. ευρώ.