Προέγκριση σύμβασης για την επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στα Φηρά Θήρας

Προέγκριση σύμβασης για την επέκταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στα Φηρά Θήρας

Προϋπολογισμός 3,540 χιλ. €.