Προέγκριση σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού στα Νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Προέγκριση σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού στα Νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου

Προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,24 εκ. ευρώ.

 

Σχετικά αρχεία