Προέγκριση σύμβασης για την ύδρευση Αρκεσίνης Αμοργού

Προέγκριση σύμβασης για την ύδρευση Αρκεσίνης Αμοργού

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 950 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία