Προέγκριση σύμβασης για τον εξοπλισμό του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών στη Νάξο

Προέγκριση σύμβασης για τον εξοπλισμό του ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών στη Νάξο

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 516 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία