Προέγκριση σύμβασης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην πόλη της Κω

Προέγκριση σύμβασης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό στην πόλη της Κω

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 587 χιλ. ευρώ.