Προεγκρίθηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

Προεγκρίθηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης Παροικιάς Πάρου

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ.