Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

οαεδ

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 17/2.

Διβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ και στο συνημμένο έγγραφο ολόκληρη την πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

 

 

Σχετικά αρχεία