Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Δ. Αντιπάρου για το νέο δίκτυο ύδρευσης στον Άγιο Γεώργιο

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Δ. Αντιπάρου για το νέο δίκτυο ύδρευσης στον Άγιο Γεώργιο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 975 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία