Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Δ. Κύθνου για την ανάδειξη του Σπηλαίου Δρυοπίδας

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας και Δ. Κύθνου για την ανάδειξη του Σπηλαίου Δρυοπίδας

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 442 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία