Προμήθεια νέου αναισθησιολογικού συγκροτήματος στο Νοσοκομείο Σύρου

Προμήθεια νέου αναισθησιολογικού συγκροτήματος στο Νοσοκομείο Σύρου

Νοσοκομείο Σύρου

Προκειμένου να γίνει η προμήθεια, ο προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα αυξήθηκε σε 1.028.355 ευρώ.