Προς δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός Χάλκης

Προς δημοπράτηση ο Βιολογικός Καθαρισμός Χάλκης

Χάλκη

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.