Προσκλήσεις για εκπόνηση ΣΠΕ και ΠΕΣΔΑ

Προσκλήσεις για εκπόνηση ΣΠΕ και ΠΕΣΔΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου καλεί τις εταιρίες Enviroplan ΑΕ, ΕΠΕΜ ΑΕ και ΕΠΤΑ ΑΕ να υποβάλουν προσφορά για την επικαιροποίηση του «Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠΕΣΔΑ) & την εταιρία Enviroplan ΑΕ να υποβάλει προσφορά για την εκπόνηση «Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» (ΣΠΕ) για το παραπάνω αναφερόμενο σχέδιο (ΠΕΣΔΑ). Στις συνημμένες (βλ. παρακάτω) προσκλήσεις, που έχουν αναρτηθεί ήδη και στην «Διαύγεια», οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ενημερωθούν για το έργο που καλούνται να φέρουν σε πέρας καθώς και τη διαδικασία υποβολής προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το στέλεχος της Μονάδας Γ' της ΕΥΔ κ. Μάρκο Μαγκανάρη (τηλ. 2281360828, ηλεκ. διεύθυνση mmagkanaris@mou.gr).

Σχετικά αρχεία