Προσκλήσεις για πρόσβαση παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Προσκλήσεις για πρόσβαση παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2 εκ. ευρώ.