Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,7 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: