Πρόσκληση φορέων για συμμετοχή σε διαβούλευση για τις στρατηγικές ΟΧΕ στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Mon, 11/12/2023 - 15:34
Ημερομηνία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 προσκαλεί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών των μικρών νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντίστοιχα, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τις στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρακαλούνται να ανατρέξουν για τα ερωτηματολόγια της διαβούλευσης και περισσότερες πληροφορίες εδώ και να υποβάλουν τις απαντήσεις τους το αργότερο έως τις 20/12/2023.