Πρόσκληση για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία για την περίοδο 2021 - 2023

Πρόσκληση για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία για την περίοδο 2021 - 2023

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 340 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία