Πρόσκληση για χρηματοδότηση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες