Πρόσκληση για χρηματοδότηση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Πρόσκληση για χρηματοδότηση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

ΣΥΔ

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία