Πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού και τα συνοδευτικά έγγραφά της.

Σχετικά αρχεία