Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ

Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ και τα συνοδευτικά έγγραφά της.

Σχετικά αρχεία