Πρόσκληση για την ένταξη έργων και δράσεων Υγείας, στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 27/06/2024 - 08:55
Ημερομηνία

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων και δράσεων για την "Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας" στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικής δημόσιας δαπάνης €8 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου.

Η πρόσκληση αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των νοσοκομειακών μονάδων, των Κέντρων Υγείας και των λοιπών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων) και τον υγειονομικό εξοπλισμό, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού (ασθενοφόρα και κινητές μονάδες) και εξοπλισμού ΤΠΕ για την εσωτερική οργάνωση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Οι υποψήφιοι δυνητικοί δικαιούχοι (Υπουργείο Υγείας, 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Μονάδες Υγείας της Περιφέρειας & ΕΚΑΒ) υποβάλλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ στη διεύθυνση http://logon.ops.gr, από 1/7/2024, ώρα 08:00, έως 30/9/2024, ώρα 16:00.