Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών υγείας της Περιφέρειας

Submitted by Αργυροπούλου Λουκία on Wed, 22/07/2020 - 12:34
Ημερομηνία

ενίσχυση δομών υγείας

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.

Σκοπός της είναι η ενίσχυση των Δομών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό.