Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών υγείας της Περιφέρειας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών υγείας της Περιφέρειας

ενίσχυση δομών υγείας

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8 εκ. ευρώ.

Σκοπός της είναι η ενίσχυση των Δομών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό.

 

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: