Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2021-2027

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και τα συνοδευτικά έγγραφα, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.