Πρόσκληση για υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 14/03/2023 - 12:36
Ημερομηνία

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το Νότιο Αιγαίο ανέρχεται σε 3,78 εκ. €.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την πρόσκληση.