Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Ο Σύμβουλος θα υποστηρίξει την Ομάδα Σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: