Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Πρόσκληση για υπηρεσίες συμβούλου

Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου του λογιστικού συστήματος της ΕΥΔ και των λογιστικών απεικονίσεων των συγχρηματοδοτούμενων Έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: