Πρόσκληση για Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Mon, 10/01/2022 - 10:12
Ημερομηνία

ΠΑΑ

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.