Πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών προτάσεων έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Πρόσκληση για υποβολή επενδυτικών προτάσεων έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 3 εκ. ευρώ και η προθεσμία ξεκινά από 12 Δεκεμβρίου.

Σχετικά αρχεία