Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι με αυτή την πρόσκληση είναι 700 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: