Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού σχολείων στα μικρά νησιά

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού σχολείων στα μικρά νησιά

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία