Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Δήμους και αφορά επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 9,2 εκ. ευρώ και η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο www.prasinotameio.gr, είναι έως τον Ιούνιο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

- πρόσκληση

- οδηγός διαχείρισης

- εγκύκλιος τεχνικών οδηγιών του ΥΠΕΝ