Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ύδρευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ύδρευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 3,6 εκ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: