Πρόσκληση για υποβολή πρότασης από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός από την πρόσκληση είναι 785 χιλ. ευρώ.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: