Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης