Πρόσκληση σε νέες και νέους 18-30 ετών, για συμμετοχή στο Explore the Aegean II

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 02/04/2024 - 11:55
Ημερομηνία

Μετά την πετυχημένη διοργάνωση του Explore the Aegean Ι, που εγκαινίασε το καλοκαίρι του 2019, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης πρόκειται να επαναλάβει και φέτος τη δράση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο της καμπάνιας EU in my Region, με στόχο την προβολή των έργων που υλοποιούνται στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. Η ιδέα της ενέργειας βασίζεται στο project “Road Trip” (https://roadtriproject.eu) που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έξι νέοι και νέες, ηλικίας, μεταξύ 18 και 30 ετών, θα ταξιδέψουν στη Σαντορίνη, τη Σύρο, την Κω και τη Ρόδο, τον Ιούλιο του 2024, ακολουθώντας μια προκαθορισμένη διαδρομή που θα διαρκέσει 8-10 ημέρες.

Στους σταθμούς της περιπλάνησής τους, οι νέοι και οι νέες θα επισκέπτονται συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις (θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες και πρόγραμμα από την Υπηρεσία μας) και θα έρχονται σε επαφή με την ιστορία των νησιών και τις πολιτιστικές παραδόσεις τους. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους θα φωτογραφίζουν, θα βιντεοσκοπούν, θα στέλνουν καθημερινά το υλικό στην Υπηρεσία μας και θα κάνουν καθημερινά δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας παράλληλα την εμπειρία τους. Όταν ολοκληρωθεί το ταξίδι, η ΕΥΔ θα συγκεντρώσει το υλικό και θα δημιουργήσει βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία θα μπορούν να παρουσιαστούν (πιθανά και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες) σε εκδηλώσεις δημοσιότητας και σε συναντήσεις του δικτύου πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο notioaigaio@mou.gr από σήμερα έως τις 30/4/2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα (με τίτλο «Για τη δράση Explore the Aegean II»), στο οποίο θα αναφέρονται όνομα, επώνυμο, ηλικία, τόπος διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας και προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα ( Facebook, Instagram, tik tok, X). 

Το μήνυμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βίντεο (διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων το πολύ), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τα κίνητρά τους για να συμμετάσχουν στο Explore the Aegean ΙΙ, καθώς και από 3 ως 5 ενδεικτικές φωτογραφίες, ώστε να διαπιστωθεί η ευχέρεια στις ποιοτικές λήψεις.

Η τελική επιλογή μεταξύ των υποψηφιοτήτων θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα συστήσει για αυτόν τον σκοπό η ΕΥΔ.

 

Ερωτήσεις

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής; 

Κάθε νέος και νέα, ηλικίας από 18 έως 30 ετών που του/της αρέσουν τα ταξίδια, διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, έχει ευχέρεια στη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και έχει εμπειρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής;

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μαγνητοσκοπεί με το κινητό ή την κάμερά του/της ένα βίντεο διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων, στο οποίο περιγράφει τον εαυτό του/της, τα κίνητρά του/της και γιατί είναι κατάλληλος/η να συμμετάσχει στο Explore the Aegean ΙΙ. 

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από το βίντεο υποβάλλονται στο notioaigaio@mou.gr έως τις 30/4/2024 με ηλεκτρονικό μήνυμα (με τίτλο «Για τη δράση Explore the Aegean II»), στο οποίο θα αναφέρονται όνομα, επώνυμο, ηλικία, τόπος διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας και προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, tik tok, X), καθώς και 3-5 φωτογραφίες που έχουν τραβήξει (σε υψηλή ανάλυση) για να διαπιστωθεί η ευχέρεια στις ποιοτικές λήψεις.

Πώς γίνεται η τελική επιλογή των συμμετεχόντων;

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ειδική επιτροπή της Υπηρεσίας μας θα επιλέξει 6 από τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες, που κατά την κρίση της ανταποκρίνονται στους σκοπούς της ενέργειας (επικοινωνιακό προφίλ, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα κτλ.). Δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων για την επιλογή αυτή.

Τι θα χρειαστούν οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν;

Απαραίτητα είναι: ενεργοί λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα και smartphone ή φωτογραφική μηχανή για λήψεις φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ανάλυσης κατάλληλων για δημοσιεύσεις σε έντυπα. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι απαραίτητα σε υψηλή ανάλυση και σε μορφή landscape και portrait, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των εκδόσεων της Υπηρεσίας.

Πώς καλύπτεται το κόστος συμμετοχής;

Το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθεί από την ΕΥΔ μέσω πρακτορείου διοργάνωσης ταξιδιών, υπό την προϋπόθεση της ανταπόκρισης των συμμετεχόντων/ουσών στην υποχρέωση τουλάχιστον μίας δημόσιας ανάρτησης καθημερινά από τα έργα που θα επισκεφθούν.