Ειδική έκδοση

Submitted by Αργυροπούλου Λουκία on Thu, 07/02/2019 - 12:40
Cover

Το έντυπο 104 σελίδων παρουσιάζει, με σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες, μια επιλογή από έργα που υλοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007–2013, καθώς και έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014–2020.