Συνέχιση χρηματοδότησης της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 11/01/2024 - 10:48
Ημερομηνία

Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» η Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  Ρόδου».
Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €690 χιλ., διασφαλίζοντας τη λειτουργία του ξενώνα μέχρι και τις 30/06/2026.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας. Παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα και περιλαμβάνει τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής.

Ωφελούμενες είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, άπορες, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ) με τα παιδιά τους, οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες. 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.