Συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Σύρου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 16/11/2023 - 11:38
Ημερομηνία

Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Πράξη «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027», με δημόσια δαπάνη €296.000,00 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και πόρους του ελληνικού Δημοσίου, με ημερομηνία έναρξης την 1/7/2023 και λήξης την 30/6/2026.

Ο αριθμός ωφελούμενων γυναικών του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου, ανέρχεται σε 150.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας ή/και των πολλαπλών διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο και η λειτουργία του περιλαμβάνει και τη συνέχιση των εξής δράσεων υποστήριξης και αρωγής:

α) Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης για θέματα έμφυλης βίας,
β) Δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης,
γ) Υπηρεσίες παραπομπής σε Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας (legal aid), που αποτελεί δράση στο πλαίσιο της Πράξης "Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας".
δ) Δράσεις προώθησης στην απασχόληση,
ε) Δράσεις δικτύωσης, και
στ) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ' αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα, σε όποια περιοχή και αν ζει, θα μπορεί να αναζητήσει στήριξη στο Συμβουλευτικό Κέντρο. Τούτο κρίνεται απαραίτητο, καθώς διασφαλίζονται συνθήκες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, που είναι πολλές φορές δύσκολο να επιτευχθούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά αποτελούν καίριο παράγοντα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων γυναικών.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου εντάσσεται στις 64 υποστηρικτικές δομές του πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), που είναι: 
α) Η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900,
β) 43 Συμβουλευτικά Κέντρα (συμπεριλαμβανομένου του ΣΚ Σύρου)
γ) 20 Ξενώνες Φιλοξενίας